Executive Committee & Advisory Board 2017

Executive Committee

President

 • Prem Kandel

Vice President

 • Bikram Bhattarai

Secretary

 • Manish Tamang

Joint Secretary

 • Som Nath Gaire

Treasurer

 • Ujjwal KC

Members

 • Aashish Pandey
 • Megh Nath Acharya
 • Parbati Pahari
 • Tirtha Basnet
 • Manisha Koirala
 • Manila Aryal
 • Sagar Koirala
 • Ganesh Kandel
 • Binod Mishra
 • Deepak Lama

Advisory Board

 • Ananta Poudel
 • Arjun Upadhya
 • Ram Chandra Sapkota
 • Madhav Paudel
 • Bharat Tiwari
 • Parsu Budathoki
 • Binit Sharma
 • Sabitra Kafle
 • Dikpal Dev Pangeni
 • Prakash Sedhai