Executive Committee & Advisory Board 2018

Madhav Paudel
Madhav Paudel
President
Chet Raj Dhakal
Chet Raj Dhakal
Vice President
Basu Dev Marahatta
Basu Dev Marahatta
Secretary
Krishna Kandel
Krishna Kandel
Executive Member
Prakash Karki
Prakash Karki
Executive Member
Basanta Bagale
Basanta Bagale
Executive Member
Deepak Lama
Deepak Lama
Executive Member
Shova Bhandari
Shova Bhandari
Executive Member
Santosh Thapa
Santosh Thapa
Executive Member
Arun Shrestha
Arun Shrestha
EXECUTIVE MEMBER
Sachin Devkota
Sachin Devkota
EXECUTIVE MEMBER
Manju Gaire
Manju Gaire
EXECUTIVE MEMBER

Advisory Board

 • Ananta Poudel
 • Arjun Upadhya
 • Ram Chandra Sapkota
 • Prem Kandel
 • Bikram Bhattarai
 • Bharat Tiwari
 • Rajesh Kandel
 • Parsu Budathoki
 • Binit Sharma
 • Sabitra Kafle
 • Ganesh Poudel
 • Dikpal Dev Pangeni
 • Prakash Sedhai